Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Jak subskrybować kurs?

Subskrypcja naszego kursu może być uzyskana automatycznie lub poprzez manualne zgłoszenie.

Aby zakupić nasz kurs automatycznie należy wykonać następujące kroki:

  1. Kliknij na przycisk „Zakup kurs”.
  2. Po naciśnięciu przycisku pojawi się szczegółowy opis naszego kursu oraz przycisk „Uzyskaj dostęp”.
  3. Po naciśnięciu przycisku „Uzyskaj dostęp” pojawi się okno do logowania/rejestracji na platformie TalentLMS.
  4. W oknie należy wprowadzić swoje dane do logowania lub zarejestrować nowego użytkownika.
  5. Po rejestracji lub zalogowaniu się należy ponownie kliknąć przycisk „Uzyskaj dostęp”, aby przejść do realizacji płatności online.
  6. Po dokonaniu płatności system automatycznie przypisze użytkownika do kursu i możliwa będzie jego realizacja.

Alternatywnym rozwiązaniem jest zgłoszenie chęci udziału w kursie na adres email kontakt@customs-academy.pl. Kupujący kurs otrzyma instrukcję regulowania płatności przelewem bankowym. Po dokonaniu płatności rejestracja użytkownika zostanie wykonana przez naszych administratorów, o czym użytkownik zostanie poinformowany drogą mailową.

CZEGO MOŻESZ SIĘ SPODZIEWAĆ PO NASZYM KURSIE?

Celem kursu Agent celny – podstawy jest zaprezentowanie i przekazanie Ci wiedzy, niezbędnej do wykonywania zawodu agenta celnego w Polsce. Kurs obejmuje problematykę z obszaru unijnego i polskiego prawa celnego oraz podatkowego, merytoryczne zagadnienia związane z importem i eksportem towarów, a także elementy kalkulacji finansowych jak również zadania praktyczne z zakresu tematyki celnej.

Kurs Agent celny – podstawy zbudowany jest z 11 szkoleń, a każde z nich składa się z 4 elementów. Wszystkie szkolenia rozpoczynają się kilkuminutowym filmem wprowadzającym w dane zagadnienie. Następnie słuchacz przechodzi przez merytoryczną część opisową kursu prezentowaną w formie interaktywnych slajdów. Szkolenie kończy się podsumowaniem w postaci pigułki wiedzy oraz testem sprawdzającym zrozumienie zagadnienia.

Dzięki przyjaznej dla użytkownika formie quizów i zadań praktycznych już w trakcie szkolenia sprawdzisz nabytą wiedzę. Kurs można realizować w dowolnym miejscu i czasie. Możliwe jest przerwanie nauki i powrót do niej w dogodnym dla Ciebie momencie.

Kurs Agent celny – podstawy kończy się testem sprawdzającym Twoją wiedzę z zakresu 11 szkoleń.

Kurs Agent celny - podstawy składa się z 11 szkoleń:

e33@4x
Podstawy tematyki celnej i zawodu agenta celnego
e33@4x
Czynności celne związane z przywozem i wywozem towarów
e33@4x
Procedury celne
e33@4x
Uproszczenia celne
e33@4x
Klasyfikacja taryfowa towarów
e33@4x
Reguły pochodzenia towarów
e33@4x
Wartość celna towarów
e33@4x
Dług celny
e33@4x
Systemy informatyczne
e33@4x
Podatki
e33@4x
Przepisy międzynarodowe

Kurs Agent celny – podstawy oparty jest o platformę e-learningową TalentLMS.

E-learning ma szereg zalet. Ten model kształcenia jest bardzo elastyczny i likwiduje wiele barier, m.in. terytorialne – wystarczy, że posiadasz komputer, tablet lub smartphone z dostępem do Internetu i już możesz stać się uczestnikiem naszego kursu. Sam decydujesz o tempie przyswajania wiedzy i czasie podjęcia nauki. Ta forma edukacji pozwala także obniżyć wydatki na kształcenie – nie ponosisz kosztów dojazdu czy ewentualnego zakwaterowania w miejscu docelowym.

Kurs Agent celny – podstawy został przygotowany przez ekspertów z dziedziny prawa celnego i trade compliance, teoretyków, ale przede wszystkim praktyków związanych z firmą Rusak Business Services.

Wybierając nasz kurs otrzymujesz roczny dostęp do wszystkich zawartych w nim materiałów. Dzięki abonamentowi zyskujesz możliwość wielokrotnego realizowania szkoleń co pozwoli Ci usystematyzować oraz utrwalić zdobyte informacje.

Kurs Agent celny – podstawy jest dobrym przygotowaniem do pracy w zawodzie agenta celnego.

Zapraszamy do subskrycji